Bolig

Her på boligportalen kan du finde informationer om almene boliger, boligstøtte, byggesag, ældreboliger, botilbud for handicappede og meget mere.

Ældreboliger

Som ældre borger kan du søge om ophold på en plejebolig eller en demensbolig i Randers Kommune. Du kan også søge en aflastningsbolig til korte ophold.

Handicapboliger

Der er mange forskellige handicapboliger og derved også forskellige måder at bo på alt afhængig af, hvor meget hjælp og støtte, der er brug for

Akut boligbehov

Randers kommunen kan hjælpe med bolig, hvis du står med et opstået behov for en bolig og ikke selv har mulighed for at skaffe en bolig.