Styringsdialogmøder

Randers Kommune gennemfører hvert efterår styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer, som har hjemme i kommunen.

Kommunen gennemfører styringsdialogmøder med de enkelte boligorganisationer og et fælles styringsdialogmøde for alle boligorganisationerne.

Almenboligloven fastsætter de landsdækkende målsætninger for den almene boligvirksomhed og omfatter økonomi og drift, ledelse og beboerdemokrati, udlejning, boligafdelinger samt nybyggeri og renovering. Det er disse målsætninger, der skal følges op på i styringsdialogen. Dette gøres ved, at boligorganisationens virksomhed og resultater evalueres i relation til målsætningerne, og det fremtidige behov for koordination og indgåelse af aftaler mellem kommunalbestyrelse og boligorganisation afklares.

Forud for styringsdialogmøderne har boligorganisationerne indsendt dokumentationspakker, som sammen med årsregnskaberne danner grundlag for drøftelserne på møderne.

Det er Sekretariat for Udvikling, Miljø og Teknik, der som tilsynsmyndighed for det støttede byggeri i Randers Kommune har ansvaret for at gennemføre styringsdialogmøderne mindst én gang årligt.

Referater fra styringsdialogmøder