Støttet byggeri

Randers Kommune fører tilsyn med støttet byggeri (almene boliger), såsom almene boligorganisationer og selvejende ældre- og ungdomsboliginstitutioner.

Tilsynet omfatter det støttede byggeris økonomi og ejendomsvedligeholdelse m.v., samt om bestemmelser som f.eks. vedtægter, beboerdemokrati og udlejning overholdes.

De møder, som fast finder sted mellem Randers Kommune og de almene boligorganisationer, som har hjemsted i Randers Kommune, kaldes "styringsdialog".

Sager om boligafdelingernes budget og årsregnskaber kan kun indbringes for tilsynet af organisationens bestyrelse med angivelse af afdelingsbestyrelsens eller afdelingsmødets bemærkninger.

Tilsynet kan ikke afgøre tvister, hvor den enkelte borger og/eller beboer af den ene eller anden grund er blevet uenig med organisationen eller beboerdemokratiet som sådan.

En henvendelse fra en borger og/eller en beboer om overordnede forhold i det støttede byggeri kan føre til, at tilsynet foretager en undersøgelse af organisationen. Tvister mellem en lejer i et støttet byggeri og udlejer skal altid forelægges beboerklagenævnet.

Styringsdialogmøder Vedtægter og orientering fra tilsynet