Lejernes Landsorganisation

Varetager lejeres interesser i forhold til udlejere, offentlige myndigheder og politikere.

Lejernes Landsorganisation (LLO) blev stiftet i 1966 ved en sammenlægning af to tidligere konkurrerende lejerorganisationer. Organisationen varetager lejernes interesser i forhold til udlejerne, offentlige myndigheder og politikere.

Det sker ved at hjælpe i aktuelle sager.

Få hjælp hos Lejernes Landsorganisation

På det nationale niveau støtter LLO bolig-afdelingernes arbejder og arbejder aktivt i forhold til politikere, regering, folketing, organisationer og pressen.

Lejernes Landsorganisation bygger på selvstændige afdelinger, hvorigennem du kan opnå medlemskab og indflydelse på organisationen. I de fleste afdelinger løses opgaverne udelukkende af frivillige, mens enkelte af de større afdelinger har ansatte.