Lejernes Landsorganisation (LLO)

Lejernes Landsorganisation (LLO) varetager lejeres interesser i forhold til udlejere, offentlige myndigheder og politikere.

LLO er en tværpolitisk medlemsorganisation. Alle, der ikke udlejer fast ejendom, kan blive medlem.

LLO arbejder for at sikre lejerne bedre vilkår. Organisationen er repræsenteret i mange offentlige udvalg og kommissioner, ligesom den udpeger repræsentanter til at varetage lejernes interesser i huslejenævn, ankenævn, boligkommissioner, byfornyelsesnævn, boligret og beboerklagenævn.

Få hjælp hos Lejernes Landsorganisation.