Juridisk hjælp

Huslejenævnet og Beboerklagenævnet kan i nogle sager yde juridisk hjælp.

Huslejenævnet er et tvistenævn, som alene kan træffe afgørelse, når parterne er uenige. Lejere og udlejere i private udlejningsejendomme har mulighed for at få huslejenævnet til at afgøre tvister mellem parterne.

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem parterne i alment boligbyggeri. Både lejere og udlejere (boligforeninger) kan indbringe sager.

Er du i tvivl om, hvorvidt du betaler for meget i husleje, hvor meget du som udlejer må kræve i husleje, eller har du brug for råd og vejledning, kan du søge hjælp hos lejerorganisationer, udlejerorganisationer eller ved retshjælpen.