Juridisk hjælp

Huslejenævnet  og Beboerklagenævnet kan yde juridisk hjælp i forbindelse med tvister mellem lejere og udlejere.

Huslejenævnet er et tvistenævn, som alene kan træffe afgørelse, når parterne er uenige. Lejere og udlejere i private udlejningsejendomme har mulighed for at få huslejenævnet til at afgøre tvister mellem sig.

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem parterne i alment boligbyggeri. Både lejere og udlejere (boligforeninger) kan indbringe sager.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du betaler for meget i husleje, eller hvor meget du som udlejer må kræve i husleje, eller hvis du har brug for råd og vejledning, kan du søge hjælp hos lejerorganisationer eller udlejerorganisationer.