Lejeboliger

Randers er en kommune med mange lejeboliger - både private og almennyttige. De fordeler sig især rundt omkring i Randers By.

Boligforeninger

Søger du en almen bolig i Randers Kommune, kan du kontakte enten Lejerbo eller RandersBolig. Sidstnævnte er det administrative hovedkontor for hele syv boligforeninger.

Lejerbo

Lejerbo er en landsdækkende organisation, der har 760 boliger i Randers fordelt på 10 afdelinger. Derudover er der to afdelinger, der ligger dels i Søften og dels i Grundfør og Vitten, samt 60 ungdomsboliger mellem Handelsskolen og Erhvervsakademiet på Minervavej.

Du kan søge bolig (både ledige og allerede udlejede) på Lejerbos hjemmeside. Lejerbo kan kontaktes på tlf. 70 12 13 10.

Besøg Lejerbos hjemmeside.

RandersBolig

RandersBolig administrerer og udlejer almene boliger for syv boligorganisationer, der tilsammen råder over omkring 8.500 boliger i Randers og omegnskommunerne Mariagerfjord, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs.

Det er følgende boligforeninger:

  • Boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden
  • Randers Boligforening af 1940
  • Randersegnens Boligforening
  • A/B Andelsbo
  • A/B Gudenå
  • Randers Arbejderes Byggeforening af 1874
  • Vorup Boligforening af 1945

Besøg RandersBoligs hjemmeside.

RandersBolig
Marsvej 1
8960 Randers SØ
E-mail: post@randersbolig.dk
Tlf.: 70 26 00 76
Fax: 70 26 00 79

Juridisk hjælp

Huslejenævnet  og Beboerklagenævnet kan yde juridisk hjælp i forbindelse med tvister mellem lejere og udlejere.

Huslejenævnet er et tvistenævn, som alene kan træffe afgørelse, når parterne er uenige. Lejere og udlejere i private udlejningsejendomme har mulighed for at få huslejenævnet til at afgøre tvister mellem sig.

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem parterne i alment boligbyggeri. Både lejere og udlejere (boligforeninger) kan indbringe sager.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du betaler for meget i husleje, eller hvor meget du som udlejer må kræve i husleje, eller hvis du har brug for råd og vejledning, kan du søge hjælp hos lejerorganisationer eller udlejerorganisationer.

Lejernes Landsorganisation (LLO)

Lejernes Landsorganisation (LLO) varetager lejeres interesser i forhold til udlejere, offentlige myndigheder og politikere.

LLO er en tværpolitisk medlemsorganisation. Alle, der ikke udlejer fast ejendom, kan blive medlem.

LLO arbejder for at sikre lejerne bedre vilkår. Organisationen er repræsenteret i mange offentlige udvalg og kommissioner, ligesom den udpeger repræsentanter til at varetage lejernes interesser i huslejenævn, ankenævn, boligkommissioner, byfornyelsesnævn, boligret og beboerklagenævn.

Få hjælp hos Lejernes Landsorganisation.