Hjemløse

Flere steder i byen bygges der særlige enkeltstående småhuse - skæve boliger - til borgere, der har svært ved at tilpasse sig livet i en almindelig lejlighed med naboer tæt på og mange regler, der skal overholdes.

Et eksempel på en skæv bolig er institutionen Ladegården.

Hjemløseplanen

De skæve boliger er en del af hjemløseplanen i Randers Kommune. Den skal være med til at reducere hjemløsheden. Det sker ved en række forskellige indsatser, som bliver gennemført i perioden 2009-2013.

Flere boliger til hjemløse

Flere indsatser i hjemløseplanen har til formål at sikre et større udbud af boliger målrettet hjemløse. Flere steder i byen bygges der særlige enkeltstående småhuse - skæve boliger - til borgere, der har svært ved at tilpasse sig livet i en almindelig lejlighed med naboer tæt på og mange regler, der skal overholdes. Der oprettes boliger til unge med psykiske lidelser, der ikke magter at bo selv, og i nærheden af forsorgshjemmet Hjørnestenen indrettes en række lejligheder til borgere, der har behov for den tryghed, det giver at have en døgnbemandet institution lige om hjørnet.

Flere medarbejdere til bostøtte

Mange af de borgere, der er, eller er i fare for at blive hjemløse, har behov for hjælp til at opretholde deres bolig. Det kan være hjælp til at holde styr på økonomien, støtte i kontakten til offentlige instanser, læger eller andre behandlingstilbud, hjælp til etablering og opretholdelse af netværk eller støtte i forbindelse med praktiske opgaver i hjemmet.

Forbedret samarbejde

For at forebygge, at borgere tabes i overgangen mellem ét tilbud til et andet, er der oprettet en række arbejdsgrupper, der har til formål at forbedre det tværorganisatoriske samarbejde omkring borgere, der er eller er i fare for at blive hjemløse.

Stop Struggling Along

Stop Struggling Along er et midlertidigt afklarende tilbud til unge socialt udsatte mellem 18 og 25 år. Det kan være unge, som er hjemløse eller i fare for at blive det og derfor har behov for vejledning og støtte for at sikre en mere stabil tilværelse.

Stop Struggling Along's støttetilbud består af:

  • Værested
  • Bostøtte i egen bolig
  • Bostøtte i Stop Struggling Along's lejligheder

Stop Struggling Along er et tilbud under Kirkens Korshær.