Tvangsauktion

Hvis din bolig går på tvangsauktion, står Fogedretten for det praktiske omkring selve tvangsauktionen. Du vil løbende blive indkaldt til Fogedretten.

Hvis det er afgjort, at din bolig skal sælges på tvangsauktion, skal du finde et nyt sted at bo. Du vil have mulighed for at bo til leje både alment og privat. Typisk er det billigst at bo i en almen lejebolig.

Find lejebolig i Randers

Almene lejeboliger

RandersBolig
Marsvej 1
8960 Randers SØ
Tlf.: 7026 0076

Se mere og søg bolig på RandersBoligs hjemmeside.

Boligselskabet Lejerbo
Husarvej 21
8930 Randers NØ
Tlf.: 7012 1310

Se mere og søg bolig på Lejerbos hjemmeside.

Private lejeboliger

Du finder ledige private lejeboliger på forskellige boligportaler på nettet.

Ledige lejligheder bliver desuden annonceret i Randers Amtsavis onsdage og lørdage.

Din økonomi

Når du flytter, kan der være muligheder for at få økonomisk støtte - især hvis du flytter ind i en lejebolig.

Du kan få gratis og uafhængig økonomisk rådgivning flere steder. Vi anbefaler at du søger efter ”økonomisk rådgivning Randers” på Google.

Ønsker du yderligere råd og vejledning, er du også velkommen til at kontakte Betalingskontoret.

Ansøg om økonomisk støtte

Du kan søge om personlige tillæg i Borgerservice, hvis du er pensionist og ellers kan du søge om enkeltydelse på Ydelseskontoret. 

Hvis du flytter til en lejebolig, kan du søge boligstøtte hos Udbetaling Danmark via borger.dk. Flytter du til en almen lejebolig, har du desuden mulighed for at søge om beboerindskudslån gennem kommunen. Til private lejemål kan du søge om boligindskudslån og lån til depositum i Borgerservice, hvis du er pensionist, og ellers på Ydelseskontoret.