Tinglysning

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom, andelsboliger, køretøjer, ægtepagter og løsøre mv.

I dag sker tinglysningen af handel af jord og ejendomme digitalt. Al handel skal tinglyses.

Står du som køber eller ejer i en handel, skal du benytte NemID, når handlen skal registreres i tingbogen.

Log på Det Digitale Tinglysningssystem her.