Tinglysning

I dag sker tinglysningen af handel af jord og ejendomme digitalt. Al handel skal tinglyses.

Står du som køber eller ejer i en handel skal du benytte NemID, når handlen skal registreres i tingbogen.

www.tinglysning.dk