Skorstensfejer

Fejning af skorstene er lovpligtigt og skal ske en gang om året. Det har blandt andet til formål at forhindre brande og forgiftninger.

Skorstensfejeren i dit område er ...

Distrikt I (Gl. Randers Kommune)

Skorstensfejermester Erik Eskildsen
Mosevej 19
8940 Randers SV
Tlf: 86 40 33 00

Distrikt II (Gl. Nørhald og Mariager Kommuner)

Skorstensfejerene I/S
Mercurvej 6
8983 Gjerlev J
Tlf: 86 47 44 40

Distrikt III (Gl. Purhus og Langå Kommuner)

Skorstensfejermester Søren P. Thomsen
Engkrogen 9, Stevnstrup
8870 Langå
Tlf: 86 46 71 06
Mobil 40 26 71 06

Distrikt IV (Gl. Sønderhald Kommune)

Skorstensfejermester Henrik Hjorth Jensen
Gl. Grenåvej 213 B, Drastrup
8960 Randers SØ
Tlf: 86 49 68 10
Mobil 60 21 68 21

Skorstensfejergebyr

Skorstensfejergebyret opkræves via ejendomsskatten. Når husejerne modtager deres ejendomsskat, vil gebyret for det lovpligtige skorstensfejerarbejde være medregnet. Det ekstra arbejde, som husejerne vil have udført, skal afregnes direkte med skorstensfejermesteren.