Hegnssynet

Hegnssynet foretager hegnsynsforretninger for naboer, der ikke kan enes om, hvordan hegnene omkring deres ejendomme skal se ud.

Naboer skal som regel selv finde ud af, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud. Der kan dog i lokalplaner, deklarationer eller lignende være fastsat regler for hegnets udformning og udseende. 

Et hegn kan have udformning som plankeværk, raftehegn, trådhegn, mur, hæk eller lignende.

Læs mere i hegnsloven

Kan du ikke blive enig med din nabo om hegn i eller i umiddelbar nærhed af skel, kan du bede det lokale hegnssyn om at få foretaget en hegnssynsforretning.

Formular til anmodning om afholdelse af hegnsyn

Pr. 1/1 2017 koster et hegnsyn et fast beløb, kr. 1.806.

Randers Byråd har udpeget 3 medlemmer af hegnssynet:

  • Henning Danielsen (Formand)
  • Anders Christian Wegger
  • Bo Walther Dreholt

Sekretær for hegnssynet i Randers Kommune: 
Merethe Bering
89 15 15 58 
plan@randers.dk