Voksne

Det kan være nødvendigt at bo et sted, der er særligt egnet for handicappede.

Det kan være i familiepleje (typisk hvis man også har boet i familiepleje som barn) eller i en handicapbolig. Her er der en masse forskellige muligheder i Randers - lige fra handicapvenlige boliger til botilbud for svært multihandicappede. 

Familiepleje

Randers Kommune kan tilbyde familiepleje til borgere med væsentlig nedsat funktionsevne, eksempelvis udviklingshæmmede, udviklingsforstyrrede i svær grad og fysisk handicappede. Funktionsevnen skal være nedsat i et sådant omfang, at borgeren skal have støtte i alle livets forhold.

De handicappede, som får tilbudt familiepleje, er typisk borgere, som har været anbragt i familiepleje som børn og har behov for et botilbud. Det kan også være handicappede, som ikke vil kunne få gavn af et botilbud, fordi de har svært ved at være sammen med andre. Muligheden for familiepleje vil altså typisk opstå i forbindelse med, at man leder efter et egnet bosted til en handicappet.