Tilbud til handicappede børn

Et handicappet barn kan kræve mange ekstra ressourcer, og derfor kan det for nogle forældre være en stor hjælp at få barnet i aflastning.

Hvis et handicappet barn kommer i aflastning, kan familien få et pusterum og derved lettere klare det ekstra pres, der kan være forbundet med at have et barn med handicap.

Aflastningsophold

Aflastningsophold finder sted på Holberghus, hvor der er lagt vægt på gode oplevelser i trygge omgivelser. Aflastningen kan bruges som et alternativ eller et supplement til hjemmepasseordningen.

For at søge om et aflastningsophold skal du i første omgang tage kontakt til din socialrådgiver i Randers Kommune. Herefter vil det blive vurderet i hvilket omfang, betingelserne for at få et aflastningsophold er opfyldt.

Aflastning hos en familie

Hvor ofte barnet er på besøg i aflastningsfamilien vil blive aftalt. Besøgene kan foregå på hverdage, i weekender og i ferier.

For at søge om en aflastningsfamilie skal du i første omgang tage kontakt til Handicap Randers. Herefter vil det blive vurderet i hvilket omfang, betingelserne for at få en aflastningsfamilie er opfyldt.

Vær opmærksom på at der kan være ventetid på at få en aflastningsfamilie. 

Børn i familiepleje

Hvis man som forælder i en kortere eller længere periode oplever at have svært ved at klare forældreopgaven, kan det være en mulighed at få barnet anbragt i familiepleje. Anbringelsen kan ske efter familiens eget ønske eller Randers kommune kan beslutte, at barnet skal anbringes, selv om familien ikke ønsker det.

Et handicappet barn bliver typisk anbragt i familiepleje hos nære bekendte/familiemedlemmer (netværksanbringelse) eller hos en fremmed plejefamilie, der er godkendt til at modtage børn.

Døgntilbud

For nogle børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan det være bedst at bo i et døgntilbud - både for barnet selv og for familien. I Randers Kommune kan børnene bo på Holberghus - enten i afdelingen Stella/Nova eller i afdelingen Ludvig.