Om botilbud for handicappede

Randers Kommune råder over en lang række boformer målrettet den enkelte handicappedes og den ældres særlige situation.

Bostederne er kan findes på følgende hjemmesider:

Nord: Bostederne Randers Nord

Syd: Bostederne Randers Syd

De enkelte bosteders målgruppe fremgår af de respektive hjemmesider.

Region Midtjylland driver endvidere flere lokale bosteder målrettet mere sjældne handicap.

Henvisning til bosted

Visitationen til de enkelte boformer varetages af Socialafdelingen, Randers Kommune, Laksetorvet.