Bosteder for handicappede

Randers Kommune råder over en række bosteder, som er målrettet borgere med forskellige former for handicap.

Bostederne er kan findes på følgende hjemmesider:

Bostederne Randers Nord

Bostederne Randers Syd

De enkelte bosteders målgruppe fremgår af deres hjemmesider.

Region Midtjylland driver endvidere flere lokale bosteder målrettet mere sjældne handicap.

Visitationen til de enkelte bosteder varetages af socialafdelingen i Randers Kommune.