Botilbud for handicappede

Bosteder for handicappede

Randers Kommune råder over en række bosteder, som er målrettet borgere med forskellige former for handicap.

Handicapboliger

På handicapområdet er der flere forskellige handicapboliger og derved også forskellige måder at bo på alt afhængig af, hvor meget hjælp og støtte der er brug for.

Tilbud til handicappede børn

Et handicappet barn kan kræve mange ekstra ressourcer, og derfor kan det for nogle forældre være en stor hjælp at få barnet i aflastning.

Voksne

Det kan være nødvendigt at bo et sted, der er særligt egnet for handicappede.