Botilbud for handicappede

Om botilbud for handicappede

Randers Kommune råder over en lang række boformer målrettet den enkelte handicappedes og den ældres særlige situation.

Handicapboliger

På handicapområdet er der flere forskellige handicapboliger og derved også forskellige måder at bo på alt afhængig af, hvor meget hjælp og støtte, der er brug for.

Børn

Et handicappet barn kan kræve mange ekstra ressourcer, og derfor kan det for nogle forældre være en stor hjælp at få barnet i aflastning.

Voksne

Det kan være nødvendigt at bo et sted, der er særligt egnet for handicappede.