Almene boliger

Almene boliger, også kaldet støttet byggeri, er under Randers Kommunes tilsyn.

Randers Kommune fører tilsyn med støttet byggeri, såsom almene boligorganisationer og selvejende ældre- og ungdomsbolig-institutioner. Tilsynet omfatter det støttede byggeris økonomi og ejendomsvedligeholdelse m.v., samt om bestemmelser som f.eks. vedtægter, beboerdemokrati og udlejning overholdes.

Styringsdialog kaldes de møder som fast finder sted mellem Randers Kommune og de almene boligorganisationer, som har hjemsted i Randers Kommune.

Læs mere om Styringsdialogen

Sager om boligafdelingernes budget og årsregnskaber, kan kun indbringes for Tilsynet af organisationens bestyrelse med angivelse af afdelingsbestyrelsens eller afdelingsmødets bemærkninger.

Tilsynet kan således ikke afgøre tvister, hvor den enkelte borger og/eller beboer af den ene eller anden grund er kommet i et modsætningsforhold til organisationen eller til beboerdemokratiet som sådan.

En henvendelse fra en borger og/eller en beboer om overordnede forhold i det støttede byggeri kan føre til, at Tilsynet foretager en undersøgelse af organisationen. Tvister mellem lejer i et støttet byggeri og udlejer skal altid forelægges beboerklagenævnet.

Styringsdialogmøder Vedtægter og orientering fra Tilsynet