Ældreboliger

Som ældre borger kan du søge om ophold på en plejebolig eller en demensbolig.

Plejeboliger

Plejeboliger er for personer med et stort behov for fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt.

Nogle af plejeboligerne er specielt indrettet til demente personer.

Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder berettiger ikke i sig selv til en plejebolig.

Plejeboliger svarer til det, man tidligere kaldte plejehjem.

I plejeboliger er der tilknyttet medarbejdere, som hjælper beboerne med at klare dagligdagen.

Demensboliger

Randers Kommune har specielt indrettede plejeboliger til demente personer.

Disse boliger tilgodeser i højere grad den demente beboer.

I plejeboligerne er der tilknyttet medarbejdere, som hjælper beboerne med at klare dagligdagen.

Læs mere om ældreboliger

Aflastningsophold

Hvert af kommunens ni ældreområder har én eller flere aflastningsboliger. Her kan du bo, hvis du i en kortere periode får brug for hjælp eller aflastning.

Det kan f.eks. være i forbindelse med:

  • Akut sygdom
  • Sygdom hos ægtefælle
  • Optræning

Ophold i en aflastningsbolig kan normalt vare op til tre uger, hvorefter behovet skal revurderes. Opholdet er gratis, men du skal betale en fast pris for mad samt eventuel vask af tøj og linned.

Ønsker du et aflastningsophold kan du henvende dig i dit lokale ældrecenter.